Jak se stát členem České golfové federace?

Podle stanov je Česká golfová federace (ČGF) dobrovolným občanským sdružením golfových klubů a dalších golfových subjektů České republiky k pěstování a rozvíjení golfové hry a zastupování jejich sportovních zájmů. Členem ČGF může být jen golfový klub s právní formou občanského sdružení. 

Co vás čeká při vstupu do klubu?

Stát se členem ČGF je jednodušší, než se na první pohled může zdát, stačí se stát členem některého ze bezmála dvou set českých golfových klubů. Každý nový člen vstupující do klubu musí splnit vstupní podmínky definované stanovami toho kterého klubu. Proto je důležité si stanovy předem pečlivě prostudovat. Pozornost věnujte nejen právům a povinnostem člena klubu, ale také způsobům zániku členství v klubu, dědičnosti, převoditelnosti či obchodovatelnosti členství a dalším důležitým bodům. Rozhodnete-li se ke vstupu do klubu s hřištěm, dá se v drtivé většině případů předpokládat, že vás bude čekat platba dvou typů poplatků. Jeden se nazývá vstupní členský poplatek, druhý roční hrací poplatek. Ten první je jakýmsi podílem nově příchozího člena na investičních nákladech spojených s vybudováním hřiště a klubu, ten druhý je jeho podílem na ročních provozních nákladech hřiště a klubu. Doba statisícových vstupních členských poplatků do českých klubů sice ještě není definitivně minulostí, ale stále roste počet klubů, které nové členy přijímají za vpravdě symbolické poplatky. Hráč může být členem více než jednoho klubu, v každém okamžiku však musí jeden z těchto klubů být jeho klubem domovským čili hráčovou hendikepovou autoritou. 

Co je Osvědčení pro hru na hřišti a co hendikep?

Vzhledem ke specifičnosti golfu, kdy hráči většinu času hrají bez přítomnosti rozhodčího, je třeba, aby před vstupem na hřiště prokázali základní znalosti etikety, která je klíčem pro jejich bezpečný a plynulý pohyb po hřišti. Dále musí prokázat základní znalosti pravidel golfu a základní herní dovednosti. Od sezóny 2010 nováčci už neskládají Zkoušku na Zelenou kartu či Zkoušku golfové způsobilosti, ale usilují o tzv. Osvědčení pro hru na hřišti. V proceduře vedoucí k jeho získání ČGF klade větší důraz na znalost etikety a bezpečného pohybu po hřišti než na devět uhraných stablefordových bodů na devíti jamkách, jako tomu bylo dříve. ČGF současně oživuje roli klubů v záležitostech spojených s přiznáním prvního hendikepu hráče a zavádí osobu garanta, který začínajícímu hráči vystaví osvědčení a posléze bude u jeho jména trvale evidován na serveru ČGF, jakmile hráč vstoupí do klubu.

Osvědčení pro hru na hřišti potvrzuje, že jeho držitel dosáhl určité herní i vědomostní úrovně, pokud jde o etiketu a pravidla golfu, a že je tudíž schopen samostatné hry na hřišti. Neznamená to však, že takovýto hráč má hendikep či že se může účastnit turnajů. K získání hendikepu musí mít hráč tzv. hendikepovou autoritu, kterou je klub. Klub přiděluje hráči počáteční hendikep při jeho registraci na serveru ČGF. Samozřejmě přitom přihlédnou k předloženému osvědčení a osobě garanta. Klub však může hráči přidělit i nižší hendikep než 54, pokud k tomu jsou důvody. Nebo si naopak může vymínit splnění dalších podmínek (např. kontrolní hru s klubovým garantem) či hráčovo osvědčení dokonce odmítnout. To třeba v případě, že akceptuje osvědčení jen od vyjmenovaných garantů.

Je důležité si uvědomit, že ne všichni držitelé Osvědčení pro hru na hřišti budou chtít vstoupit do klubu a získat hendikep. Vždy bude existovat skupina hráčů disponujících jen osvědčením, kteří se budou golfu věnovat pouze rekreačně.

logo hraj golf změň životlogo hraj golf změň život
design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010