Podpora golfu mládeže

Prioritou ČGF je maximální podpora golfu mládeže. Na konci roku 2009 bylo v ČGF registrováno 46 331 hráčů a hráček. Z tohoto počtu bylo 5 636 hráčů a hráček do 18 let (tj. zhruba 12 %) a 7 035 hráčů a hráček do 21 let (tj. zhruba 15 %). Snahou je tento podíl mládeže výrazně zvýšit – i s ohledem na znovuzařazení golfu do rodiny olympijských sportů. Téma podpory golfu mládeže se jako červená nit vine prací Sportovně technické komise ČGF. Není divu – vždyť úspěchy ze zahraničí vozí výhradně mladí hráči a hráčky v čele s Klárou Spilkovou, Davidem Procházkou nebo Šimonem Zachem. Nemluvě o tom, jak staří jsou v posledních třech letech hráči a hráčky, kteří získávají titul Golfista a Golfistka roku. Po řadě jednání v regionech, v Komisi mládeže a v STK ČGF vznikl v roce 2009 ucelený dokument s názvem Mládežnický golf ČGF, který definuje, co ČGF rozumí pod pojmem mládežnický golf a jak ho bude i finančně ze svého rozpočtu podporovat.

Cíle ČGF

  • Napomáhat rozšiřování členské základny mládeže v klubech s tím, že primárním zájmem ČGF je nejen sportovní výkonnost mládeže, ale i její trvalý vztah ke golfu.
  • Podporovat zvyšování sportovní výkonnosti mládeže v klubech ČGF zejména prostřednictvím Tréninkových center mládeže ČGF.
  • Poskytovat metodiku práce s mládeží, identifi kovat talenty a dále je podporovat zejména prostřednictvím Tréninkových center mládeže a Tréninkového systému ČGF.
  • Prostřednictvím Tréninkových center mládeže nastavit systém a podmínky pro dlouhodobou a koncepční spolupráci se školami všech typů s cílem propagovat golf ve školách.

Pod pojmem mládež ČGF rozumí všechny hráče a hráčky do 18 let věku včetně, registrované v klubech ČGF. Rozhodující je ročník narození. Pod pojmem mládežnický golf ČGF rozumí jak výkonnostní a vrcholový golf mládeže, tj. soutěže z oficiálního Kalendáře akcí ČGF a Kalendáře turnajů mládeže na daný kalendářní rok, které jsou zařazeny do celostátního Mládežnického žebříčku ČGF nebo do žebříčků mládeže v regionech, tak i všechny soutěže pro mládež pořádané kluby ČGF a současně všechny fáze a formy přípravného procesu mládežnických hráčů.

logo hraj golf změň životlogo hraj golf změň život
design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010