SOUTĚŽ: Zkuste golf a vyhrajte kompletní golfovou výbavu!

Během měsíců srpna a září 2019 máte možnost zúčastnit se naší soutěže a spolu s vyzkoušením si golfu v našem projektu "Hraj golf změň život" zároveň rovnou vyhrát i kompletní golfovou výbavu. Do slosování budou zařazeni zájemci, kteří provedou registraci do projektu od 15.8. do 29.9.2019 na webových stránkách projektu www.hrajgolfzmenzivot.cz. Za registraci se považuje vyplnění úvodního formuláře, kde si zvolíte zároveň zvolíte pro své první krůčky do světa golfu jedno z partnerských hřišť projektu. Slosování proběhne 30.9.2019 a výherce bude informován emailem, případně telefonicky, pokud v registračním formuláři uvede i telefonní kontakt. Golfová výbava bude přizpůsobena pohlaví a věku výherce (pánské/dámské golfové hole, případně dětské nebo seniorské (od cca 60ti let). Golfová výbava obsahuje: Sadu golfových holí (železa/hybrid a/nebo dřevo), putter, golfový bag + zásobu míčků, "týček", vypichovátko a publikace aktuálního vydání pravidel. Konkrétní skladba golfové sady se může lišit dle pohlaví, věku, výrobce. Do soutěže budou zařazeni pouze "negolfisté", tj. osoby bez členství u České golfové federace).

Proč projekt „Hraj golf, změň život“?

Stále platí, že golf se v České republice rozvíjí velmi dynamickým tempem, což se týká jak počtu hráčů, tak i nově otevíraných hřišť. Přesto, že golf je již v první desítce největších organizovaných sportů v České republice, Česká golfová federace spustila v roce 2010 tento projekt na podporu dalšího růstu členské základny. Významnou roli v projektu sehrávají známé osobnosti, které zábavnou formou sdělují, jak začaly hrát golf a co je na tomto sportu baví.

Jaký byl hlavní motiv spuštění kampaně?

Kampaň „Hraj golf, změň život“ byla ofi ciálně zahájena v polovině května 2010. Jedním z hlavních motivů bylo znovuzařazení golfu mezi olympijské sporty. Český golf musí masivně rozšířit svou hráčskou základnu hlavně o děti a mládež, chce-li pomýšlet na olympijský úspěch. Dalším motivem je zpřístupnit golf všem a konečně strhnout z golfu nálepku „sportu jen pro bohaté“. Tento projekt je největší soukromou investicí do jednoho sportu v ČR od roku 1989. Podle propočtů se totiž ČGF a majitelé resortů a hřišť zapojených do projektu budou během příštích čtyř let na jeho realizaci podílet částkou v řádu stovek miliónů korun.

Kdo se může zapojit a co účastníci kampaně mohou očekávat?

Český golf má v současné době přes sto sedmdesát klubů a na dvě stovky hřišť. Majitelé čtyř desítek z nich se zapojili do projektu, který fyzickým osobám, jež zatím nejsou registrovanými golfisty, umožní cenově velmi přístupnou výuku golfu prostřednictvím tzv. startovního balíčku. Startovní balíček v hodnotě zhruba 6500 korun zájemce pořídí za pouhých 299 korun. Získá tím tři 50 minutové tréninkové lekce s golfovým trenérem nebo cvičitelem, neomezené množství tréninkových míčů k těmto lekcím a zapůjčení golfových holí.

Kdo se na tomto projektu spolupodílí?

Myšlenka čtyřleté kampaně na získání 50 tisíc nových registrovaných golfistů v Česku vznikla na konci roku 2009. Byla učiněna spousta přípravných kroků, než tato kampaň mohla být spuštěna. Jejímu úspěchu pomáhají významné osobnosti sportovního, kulturního a společenského života. Záštitu převzaly Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český olympijský výbor a Royal & Ancient čili největší golfová autorita na světě.

Kde získám více informací?

Základním zdrojem informací je tato webová stránka www.hrajgolfzmenzivot.cz , kde jsou všechny potřebné informace k tomuto projektu. Dalším zdrojem informací je webová stránka České golfové federace www.cgf.cz.

logo hraj golf změň životlogo hraj golf změň život
design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010