Stručný průvodce pravidly

Protože golf je samoregulující se hra, měli by všichni hráči správně rozumět alespoň základním Pravidlům, které jsou dále uvedena v tomto průvodci. Nicméně tento průvodce nenahrazuje Pravidla golfu, která by měla být použita v případě jakýchkoli nejasností. Podrobnější informace ohledně situací popsaných v tomto průvodci naleznete u příslušného Pravidla. Stručného průvodce Pravidly golfu můžete nalézt ZDE. Plnou verzi hráčské edice Pravidel golfu naleznete ZDE.

Všeobecně

Před zahájením kola byste měli:

·         Přečíst Místní pravidla uvedená na výsledkovém lístku nebo na nástěnce.

·         Označit svůj míč nějakou identifikační značkou; Řada hráčů hraje míče stejné značky a typu, a pokud nebudete schopen identifikovat svůj míč, bude považován za ztracený (Pravidlo 18.2).

·         Přepočítat své hole; Můžete jich mít nejvýše 14 (Pravidlo 4.1b).

Během kola:

·         Nežádejte o radu nikoho kromě svého nosiče, svého partnera (tj. hráče hrajícího za hráčovu stranu) nebo jeho nosiče; Nedávejte radu nikomu kromě svého partnera; Můžete se nicméně ptát resp. odpovídat na otázky ohledně Pravidel, vzdáleností a polohy trestných oblastí, praporkové tyče apod. (Pravidlo 10.2).

·         Během hraní jamky nehrajte žádné cvičné rány (Pravidlo 5.5).

Po dohrání kola:

·         Ve hře na jamky byste měli zajistit, aby byl výsledek zápasu zveřejněn.

·         Ve hře na rány zajistěte, aby Váš výsledkový lístek byl řádně vyplněn, podepsán Vámi a Vaším zapisovatelem a bez prodlení ho odevzdat Soutěžnímu výboru (Pravidlo 3.3)

Pravidla hry

Hřiště (Pravidlo 2)

Je definováno pět oblastí hřiště. První z nich je pole, které zahrnuje celé hřiště s výjimkou těchto čtyř specifických oblastí:

·         Odpaliště jamky, kterou právě hrajete (Pravidlo 6.2),

·         Všechny trestné oblasti (Pravidlo 17),

·         Všechny bankry (Pravidlo 12), a

·         Jamkoviště jamky, kterou právě hrajete (Pravidlo 13).

Je důležité vědět, v jaké oblasti hřiště Váš míč leží, protože na základě toho platí různá Pravidla pro to, jak můžete svůj míč hrát či získat úlevu.

Odpaliště (Pravidlo 6.2)

Ránu z odpaliště hrajte z místa mezi odpališťovými kameny. Míč nesmíte nasadit před spojnici předních okrajů těchto kamenů, ale dozadu se můžete posunout až na délku dvou holí od této spojnice.

Pokud odehrajete svou první ránu na jamce odjinud než z tohoto vymezeného prostoru, není to ve hře na jamky trestné, ale váš soupeř vás může nechat ránu opakovat; ve hře na rány dostanete Všeobecný trest (dvě trestné rány) a svou chybu musíte napravit tak, že odehrajete ze správného místa. Jestliže Váš míč ve hře je na odpališti (třeba po nepovedené ráně), můžete ho hrát, jak leží, nebo ho beztrestně zvednout či posunout a odehrát ho z jakéhokoli místa na odpališti, přičemž ho můžete i nasadit.

 

Pole – Základní pravidla a běžné úlevy

Pole je popsáno výše v sekci „Hřiště“ a zahrnuje fervej, raf, křoví, stromy atd., zkrátka všechno, co není v některé ze čtyř dalších specifických oblastí.
Běžné úlevové situace, když Váš míč je v poli, jsou:

Pravidlo 19 – Nehratelný míč

Obrázek 1

Pravidlo 16 – Úleva od abnormálního stavu hřiště
Pravidlo 17 - Trestné oblasti
Pravidlo 12 – Bankry

Předtím, než zahrajete míč v bankru, můžete odstranit volné přírodní předměty a pohyblivé závady. Nesmíte se dotknout písku v bankru, ale můžete se opřít o hůl v rámci odpočinku, zavrtat se nohama při zaujímání postoje pro cvičný švih nebo ránu, uhladit bankr v rámci péče o hřiště, odložit hole, výstroj nebo dalších předmětů v bankru (ať už odhozením nebo položením).


 

Pravidlo 13 – Jamkoviště

Můžete opravit poškozené jamkoviště:

·         Stopy po dopadech míčů, poškození způsobené botami (třeba otisky hřebíků bot) a škrábance nebo prohlubně způsobené výstrojí nebo praporkovou tyčí,

·         Ucpávky starých jamek, travní záplaty, spáry mezi travními drny a škrábance nebo prohlubně způsobené nástroji nebo vozidly údržby,

·         Zvířecí stopy nebo otisky kopyt, a

·         Zapuštěné předměty (jako kameny, šišky nebo týčka).

Praporková tyč

·         Může zůstat v jamce a není trestné jí trefit

·         Míč je v jamce pokud jakákoli jeho část je pod okrajem jamky

logo hraj golf změň životlogo hraj golf změň život
design by upsala | powered by Kurzor | © ČGF 2010